Huyền thoại Microsoft: “Bán nhà lên thuyền sống là quyết định sáng suốt nhất đời”

Huyền thoại Microsoft: “Bán nhà lên thuyền sống là quyết định sáng suốt nhất đời”

Năm 2013, Sébastien Motte rời Microsoft sau khi đánh việc cho gã đồ sộ đánh nghệ suốt 19 năm – chỗ ông chừng đặt biết đến như đơn “huyền thoại” vì vẫn biến chiếc Xbox đời trước hết vách hệ máy console nhởi game nổi danh bậc nhất tại thì chấm bấy giờ. Cựu vím …