Vì Sao chủ chi tiêu “né” gạch không nung? những công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên phải xây

Vì Sao chủ chi tiêu “né” gạch không nung? những công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên phải xây

thời gian sử dụng gạch không nung theo lộ trình tại Thông tư 09/2012/TT-BXD sắp hết.     tư tưởng sử dụng gạch truyền thống vẫn rất phổ biến   Theo đó, sau năm 2015, những công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên phải xây bằng 50% vật liệu xây không nung trở …