Cẩn trọng để tránh mất tiền oan trên App Store cho máy tính Mac

Cẩn trọng để tránh mất tiền oan trên App Store cho máy tính Mac

macbook-pro-2016-hero1-1200x0-1480432423588

Trên cạc gian hàng áp nhửng túc trực tuyến mức Apple, hãng nào đề pau có biện pháp khá kịp thời và chặt nổi loại vứt những áp nhửng rác rến độc hại cũng như chuẩn y cạc áp nhửng mới đem lên gian hàng. Nhưng trên thật tại, việc kiểm soát hỉ còn vứt sót khá giàu trường hợp áp nhửng hoi tác hại đối xử cùng người sử nhửng.

Các nhà phát triển áp nhửng thể “ăn sổi” hỉ chừng nổi cạch nổi đem áp nhửng lứa nhao ra chợ. Những áp nhửng nào có thể chẳng độc hại bay bản tâm tính mà mục đích mức chúng đề pan là xí gạt người sử nhửng, làm cho người sử nhửng ngỡ rằng đấy là đơn áp nhửng nổi mức đơn yêu thương tiệm danh tiếng và vứt tiền ra mua.

Trang How To Geek hỉ phát hiện ra phương thức mà những nhà phát triển thể nào thật hành trên App Store cho máy tâm tính Mac. Trang web nào hỉ chỉ ra rằng những nhà phát triển áp nhửng nào hỉ chẳng chỉ chừng tiền bất chấynh tự việc hoi hiểu lầm cho người sử nhửng, mà còn hoi ảnh hưởng to tới uy tín mức Apple.

Trên chợ áp nhửng App Store cho máy Mac, cái thằng Microsoft Excel là đơn ví nhử hoàn hảo, vì có đơn mạng to áp nhửng nổi kê khiến người sử nhửng ngỡ là “xịn”, mà cầm ra đấy, chỉ là cạc add-on đề pa nghị gài nổi Microsoft Excel.

Khi tìm kiếm với từ khóa Microsoft Excel, hàng loạt các ứng dụng ăn theo được hiển thị.

Khi chừng chừng cùng tự khóa Microsoft Excel, hàng xê ri cạc áp nhửng ăn theo nổi hiển ả.

Đơn cử như áp nhửng Office Bundle ví 29 USD sẽ xuất hiện khi người sử nhửng chừng chừng tự khóa “Microsoft Excel” và nổi biểu hiện là “cạch dễ nhất nổi tạo ra cạc tài liệu Word, bảng tâm tính Excel, và PowerPoint chất lượng cao”. Tiếp theo biểu hiện đấy là đơn danh sách tâm tính hay tổng quát mức Microsoft Office và đơn thông điệp bé ở bên dưới nói rằng iOffice chẳng “hệ trọng gì” tới Microsoft hết. Phần mềm dẻo nào thật thụ chỉ là đơn bọc template, mà danh sách mức nó lại chẳng hề nói gì bay việc phân loại.

Bên ven đấy, Microsoft Office Suite chẳng có trên App Store cho Mac và giàu người sử nhửng có thể sẽ chẳng nhận ra bộ nào. Lợi nhửng lỗ lã hổng nào, hàng xê ri những bọc template hỉ nổi đăng tải lên và nổi ngụy trang như cạc áp nhửng mức Microsoft. Thậm chấy còn có cạc áp nhửng nổi kê tâm tính chi phí 20 USD hay giàu hơn nổi cung gấp phiên bản túc trực tuyến miễn chi phí mức Microsoft Office ra đơn đệ trình chuẩn y chăm nhửng. Và nổi sử nhửng, người sử nhửng còn nếu ra bộ thêm cho cạc đệ trình soạn thảo Office cùng chữ viết “Microsoft” trong suốt thằng mức chúng dựa trên phần mềm dẻo mã nguồn bật.

Vấn đề pa trên chẳng chỉ xuất hiện cùng cạc áp nhửng hệ trọng tới Office. Phương pháp nào nổi sử nhửng trên đơn xê ri cạc yêu thương tiệm nổi danh. Người sử nhửng Mac chỉ cần chừng chừng phần mềm dẻo xuất bản InDesign khá nổi danh mức Adobe và gia tộc sẽ chẳng chừng chộ cạc tiến đánh cầm thật, mà cạc bọc video chỉ dẫn lại có tượng trưng cận chi logo chấynh thức InDesign. Ngoài ra, khi chừng chừng “Firefox” hay “Chrome”, người sử nhửng sẽ chộ phần mềm dẻo đáng nghi có thằng “Fast Browser” ví 1 usd. Báo viện mức How To Geek còn phát hiện đơn mạng áp nhửng mà người sử nhửng Mac hoàn toàn chẳng cần sử nhửng tới.

Nhìn chung, chấm chủ yếu lõi mà ít mức How To Geek muốn nói tới, đấy là những kẻ lường đảo còn ăn theo cạc yêu thương tiệm đính thống nổi cuốn khách hàng hết tin và lợi nhửng những khách hàng nào nổi chừng tiền bất chấynh. Có nhẽ, Mac App Store cho nên là dự án tiếp theo mức Apple khi hãng hỉ que lọc cạc áp nhửng trên App Store cho cạc bòn bị iOS.

Phan Tuấn

Theo Digital Trends

Tag :mạo, nổi ý, app store, áp nhửng cho mac, áp nhửng máy tâm tính mac, nổi ý lường đảo, lường đảo trên App Store, App Store cho Mac, hoi hiểu lầm cho người sử nhửng, áp nhửng ra bộ