Với niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, dù bị liệt toàn thân nhưng Đỗ Hà Cừ vẫn học chữ, khiến cho thơ, sử dụng máy tính và lập thư viện sách.

Với niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, dù bị liệt toàn thân nhưng Đỗ Hà Cừ vẫn học chữ, khiến cho thơ, sử dụng máy tính và lập thư viện sách.

Tấm gương của niềm tin và kỳ vọng Với niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, dù bị liệt toàn thân nhưng Đỗ Hà Cừ vẫn học chữ gia sư bách khoa: https://giasuviet.com.vn/gia-su-sinh-vien-truong-bach-khoa.html Với niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, dù bị liệt toàn thân nhưng Đỗ Hà Cừ vẫn học chữ, khiến thơ, …