Vì sao “CEO huyền thoại” Steve Jobs không cho các con sử dụng iPhone hay iPad?

Vì sao “CEO huyền thoại” Steve Jobs không cho các con sử dụng iPhone hay iPad?

Công nghệ nhỉ tang vách đơn phần chẳng thể thiếu và ảnh hưởng tới cá căn sống hàng ngày, trong suốt đấy ảnh hưởng chẳng bé tới những đứa trẻ bây giờ tại. Tuy nhiên, bản thân những người nhằm xem là “tượng đài” công nghệ lại lo e sự ảnh hưởng mực công nghệ …