Hà Nội: khoản học phí những trường công lập tăng gần 40%

Trong năm 2017-2018, mức ngân sách học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông các trường công lập bên trên địa bàn TP. hà Nội đc điều chỉnh tăng từ 37,5%-40% so với năm học 2016-2017.
=====>>> Xem thêm: Gia sư tại nhà uy tín số 1 Hà Nội : trung tâm gia sư uy tín

HĐND Hà Nội Thủ Đô vừa thông qua pháp luật mức thu khoản học phí so với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập & mức chi phí khóa học đối với Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường trung cấp Kỹ thuật Tin học TP Hà Nội năm học 2017-2018.

Theo nghị quyết, mức chi phí khóa học những trường mầm non và phổ thông công lập của Thành Phố Hà Nội sẽ tăng từ 37,5%-40% trong năm học 2017-2018. chi tiết, mức khoản học phí của giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục liên tục sẽ đc điều chỉnh tăng ở cả 3 Khu Vực gồm thành thị, nông thôn, miền núi.

 

Năm học 2017-2018, những trương công lập trên địa phận Thành Phố Hà Nội tăng học phí lên gần 40%

so với Quanh Vùng thành thị, mức học phí năm học 2017-2018 là 110.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 30.000 đồng đối với năm học 2016-2017 (tăng khoảng 37,5%).

Quanh Vùng nông thôn có mức chi phí khóa học năm học 2017-2018 là 55.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 15.000 đồng đối với năm học 2016-2017 (tăng 37,5%).

khoanh vùng miền núi có mức ngân sách học phí năm học 2017-2018 là 14.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 4.000 đồng so với năm học 2016-2017 (tăng 40%).

Hà Nội dự kiến tổng số tiền thu học phí trên địa bàn thành phố theo mức trên là khoảng 654 tỷ đồng, tăng khoảng 178 tỷ việt nam đồng so với năm học 2016-2017, Trong số đó khu vực thành thị tăng 109 tỷ việt nam đồng, Khu Vực nông thôn tăng 68 tỷ VNĐ, khoanh vùng miền núi tăng 0,566 tỷ đồng. Tiền thu tiền học phí chiếm Tỷ Lệ 7,7% tổng số chi sinh hoạt thường xuyên của đơn vị.

UBND TP. hà Nội cho thấy thêm, một phần số tiền thu từ việc tăng khoản học phí để tiến hành cải tân tiền lương của giáo viên theo pháp luật. Phần tiền sót lại để hỗ trợ chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

không chỉ thế, mức ngân sách học phí năm 2017-2018 của trường Trung cấp kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long & Trung cấp Kỹ thuật Tin học TP Hà Nội, đc HĐND thống nhất điều chỉnh tăng 100.000 đồng so với năm học 2016-2017.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng