Làm thế nào để chọn mua loa Bluetooth có chất lượng tốt nhất?

Mẹo lựa mua loa bluetooth chất lượng nhất

Theo anh Nguyễn Ngọc Trường, chuyên viên kỹ thuật bay âm thanh, người sử dụng lựa mua loa Bluetooth cần chú trọng đơn mạng nhân tố, như sau:

Thứ nhất là chẳng cho nên lựa mẫu ta loa có kích tấc quá bé. Với cạc nhà sinh sản khi sinh sản loa sẽ có những mốt gia tộc thu bé kích tấc đặt người sử dụng đem đi đem lại dễ hơn. Tuy nhiên, kích tấc bé cùng nghĩa cùng việc âm thanh sẽ bị giảm đi. Loa chừng bé sẽ chẳng bảo đảm rành băng cho người nhai lạc. Do đấy, người sử dụng cho nên lựa lọc loại loa có kích tấc tương đối đặt bảo đảm chất lượng âm thanh, lỡ dễ dàng đem đi đem lại đặt.

Điều ngữ hai là người sử dụng cho nên đặt ý tới chuẩn mực áp giải mã ngữ Bluetooth. Hiện tại chất lượng áp giải mã chất lượng cao Bluetooth là chuẩn mực APT X. Do đấy, người sử dụng cho nên lựa những mẫu ta loa có chuẩn mực APT X. Đây là chuẩn mực áp giải mã tương đương cùng chuẩn mực áp giải mã ngữ đầu DVD bình thường cho nên chất lượng âm thanh nhẵn, chi tiết, đem lại chất lượng âm thanh tương đương cùng âm thanh có dãy.

Thứ ba là người sử dụng cho nên lựa loa có giàu driver. Driver là những thành phần loa bé ở trong suốt loa. Loa có giàu driver sẽ đem lại chất lượng âm thanh cùng đều và rành áp giải nhất, đáp ứng âm thanh chi tiết nhất.

Khôi Linh – Xuân Ngọc

Tag :loa buetooth, loa, tai nhai, chước lựa loa, loa xịn, loa bluetooth chuẩn mực nhất, lựa mua loa, cạch lựa mua loa, mua loa bluetooth, loa di động