Module đo lường và tính toán 2 ngõ vào báo cháy Hochiki DCP-DIMM

Module đo lường và tính toán 2 ngõ vào báo cháy Hochiki DCP-DIMM

Module đo lường và tính toán 2 ngõ vào báo cháy Hochiki DCP-DIMM – Báo cháy Hochiki hai ngỏ vào đo lường và thống kê, gấp rút, đáng tin kết nối giám sát và đo lường sử dụng giao thức DCP Hochiki 127 thiết bị rất có thể đc sử dụng trên mỗi Loop.

==>> Tham khảo: http://lapdatbaochay.net/thiet-bi-bao-chay-binh-ac-quy-12vdc-7-5a/

Đặc điểm nhấn Module giám sát và đo lường 2 ngõ vào báo cháy Hochiki DCP-DIMM

– Hai ngỏ vào đo lường
– nhanh lẹ, đáng tin kết nối đo lường và tính toán sử dụng giao thức DCP Hochiki (Digital Communications Protocol).
– 127 thiết bị hoàn toàn có thể đc sử dụng trên mỗi Loop
– LED chỉ thị màu báo trạng thái module
– có thể được lập trình để theo dõi thường mở (NO) hoặc thường đóng (NC).
– Kết nối theo kiểu A hoặc B
– chất nhận được đấu nối dây dẫn lên tới mức 14 AWG dây.

==>> Xem thêm : http://lapdatbaochay.net/nhung-dac-tinh-noi-bat-cua-tu-trung-tam-bao-chay-hcv-248-zone-thuong/

 

 


Module giám sát 2 ngõ vào báo cháy Hochiki DCP-DIMM

thông số kỹ thuật Module thống kê giám sát 2 ngõ vào báo cháy Hochiki DCP-DIMM

– Nguồn điện cung ứng (S-SC) 25.3 ~ 39 VDC
– Nguồn tiêu thụ 600μA (Typical) 720μA (Alarm)
– Số ngõ vào có thể lập trình 2 ngỏ giám sát hòa bình
– Điện trở cuối dây 22K ohms
– Số thiết bị cao nhất 127
– form size 4.2”W x 4.7”H x 1.4”D
– Nhiệt độ thao tác làm việc 32°F (0°C) ~ 120°F (49°C)
– Hộp đựng lắp đặt Hộp điện 4”
– Độ ẩm kha khá 90% RH không ngưng tụ

Nguồn: Tổng hợp trên mạng