số phận của các trường sư phạm sẽ ra sao khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới?

số phận của các trường sư phạm sẽ ra sao khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới?

căn số của các trường sư phạm sẽ ra sao khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới? Trong bối cảnh của nền kinh tế 4.0, các trường sư phạm phải mau chóng cách tân mục tiêu, nội dung, hình thức, cách gia sư tiếng anh  dạy-học, phương thức đánh giá… LTS: tiếp diễn bàn về …

thời kỳ chuyển đổi từ cơ chế soạn và chọn lựa sách giáo khoa từ “quốc định” sang “kiểm định” ở Nhật Bản có thể sẽ là bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

thời kỳ chuyển đổi từ cơ chế soạn và chọn lựa sách giáo khoa từ “quốc định” sang “kiểm định” ở Nhật Bản có thể sẽ là bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Việt Nam nên tham khảo cơ chế “sách giáo khoa kiểm định" của Nhật Bản công đoạn chuyển đổi từ cơ chế biên soạn và lựa chọn sách giáo khoa từ “quốc định” sang “kiểm định” ở Nhật Bản có thể sẽ là bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Trong cuộc gia sư toán cải …

“Quan chức cấp phường xã quê tôi chẳng có lấy một ông học chính quy tử tế. Sang nhất là có bằng 12 còn nhiều người chỉ vừa học xong lớp 9…”

“Quan chức cấp phường xã quê tôi chẳng có lấy một ông học chính quy tử tế. Sang nhất là có bằng 12 còn nhiều người chỉ vừa học xong lớp 9…”

Biết thế, xưa học đương nhiệm còn hơn “Quan chức cấp gia sư toán phường phường quê tôi chẳng có lấy một ông học chính quy đàng hoàng.  Sang nhất là có bằng 12 còn nhiều người chỉ vừa học xong lớp 9…” bất chợt, tôi gặp cậu bạn cùng lớp ngày xưa, hai đứa ngồi …