Phát hiện thêm smartphone Trung Quốc cài sẵn cửa hậu để lấy cắp thông tin

Với cụm từ bỏ ví chừng 50USD, người sử dụng thoả có thể sở hữu đơn chiếc smartphone Trung Quốc cùng mùng ảnh chừng phân giải cao, bấu ảnh đủ khoẻ, kết đấu mạng di chừngng tốc chừng chóng… tuy nhiên, kèm cặp theo đấy là “món quà” chẳng hề đặt coi đợi: mã chừngc …