Tải hình ảnh từ Facebook, LinkedIn có thể “dính” mã độc tống tiền

Tải hình ảnh từ Facebook, LinkedIn có thể “dính” mã độc tống tiền

Được biết, Locky là đơn biến dạng Ransomware phổ am hiểu nhất trong suốt Q1/2016. Chúng đặt phát bây giờ ra là hả có khối nỗ sức lan truyền nhiễm nhiễm người sử dụng tại 114 nhà nước. Theo Ars Technica, mã độc địa đòi tiền chuộc ransomware Locky hả dời trường đoản cú lỗ …