Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Tránh “đầu voi đuôi chuột” khi xử lý SIM kích hoạt sẵn

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Tránh “đầu voi đuôi chuột” khi xử lý SIM kích hoạt sẵn

Chiều 6/12/2016, tại Hà Nội, Ủy hòn Trung ương Đảng, Bộ cả Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn hở chủ trì Hội nghị Giao ban quản lý quốc gia Bộ TT&TT tháng 11/2016. Nhấn khoẻ những nhiệm mùa tôn trọng bụng trong suốt thời kì tới, người đứng đầu Bộ TT&TT yêu cầu Cục Viễn am …