PHÁT HIỆN RA SAI HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO ĐÃ KÊ KHAI TỪ LÂU XỬ LÝ THẾ NÀO?

PHÁT HIỆN RA SAI HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO ĐÃ KÊ KHAI TỪ LÂU XỬ LÝ THẾ NÀO?

Em chào cô Hồng Trang và các thầy cô Công ty CP đào tạo kỹ năng tài chính EDUBELIF, hiện em đang làm BCTC cho công ty thì phát hiện có 2 hóa đơn đầu ra từ hồi tháng 6 xuất cho nhà thuốc có xuất sai giá (nhỏ hơn giá đầu vào). Các hóa đơn này đều đã kê khai vào quý 2/2017. Hiện em liên lạc lại thì các nhà thuốc đều ko còn giữ hóa đơn này, không biết trường hợp này em chỉ cần làm biên bản điều chỉnh và xuất biên bản điều chỉnh thôi có được không ạ. Em cảm ơn cô

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã tin tưởng, chia sẻ với EDUBELFIE,

Căn cứ khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập thì:

Tham khảo: Rủi ro tài chính

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Vậy, trong trường trên DN của em và nhà cung cấp cần:

+ Xác nhận bằng Biên bản làm việc về lý do sai sót, chi tiết chất lượng, chủng loại, giá trị của hàng hóa, dịch vụ sai sót đó là hàng hóa, dịch vụ nào; trách nhiệm pháp lý của mội bên đối với sự sai sót này (Ví dụ: số tiền công nợ do sai sót ai chịu trách nhiệm…)

+ Bên bán (KHÔNG phải DN của em – bên mua) lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn số…, ký hiệu… đã xuất sai vào thời điểm quý 2.2017

+ Lập Phiếu kế toán hạch toán chi tiết vè trường hợp này

Xem thêm: ĐỊnh giá tài sản

Em chú ý . Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

  • Việc điều chỉnh tăng giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ từ kỳ trước được phản ảnh trên chi tiêu 37,38 của Tờ khai chính thức kỳ này (quý 1/2018) em nhé!

Mon gem đã có gợi ý phù hợp để xử lý tình huống này của DN.