phương pháp ứng dụng quản trị phòng gym bằng mã vạch

phần mềm quản lý phòng Gym bằng mã vạch là phần mềm hỗ trợ quản trị thông báo học viên (HV), quản trị thông báo giáo viên (GV), quản lý thông báo chuyên viên (NV), kết hợp phân quyền quý khách hàng phần mềm, report, thống kê, thu phí and duy trì thẻ, kiểm soát vào/ra phòng tập & thời gian tập của từng học viên được phối hợp trên technology mã vạch…
ứng dụng GYM bằng mã vạch là ứng dụng bổ trợ quản trị thông báo HV, NV, GV kết hợp phân quyền quý khách ứng dụng, report, hoạch toán, thu phí và duy trì thẻ, điều hành và kiểm soát vào/ra phòng tập & thời gian tập của từng học sinh tích hợp technology mã vạch trong những việc Check-In kiểm soát điều hành ra vào phòng Gym.

==>> Tham khảo :

Với chức năng nổi bật trong quản lý là kiểm soát thời gian đăng ký của từng học viên được thiết kế với bên trên màn hình hiển thị 1 cách trực quan để hiển thị cụ thể thẻ học viên Gym giúp người quản lý đơn giản và dễ dàng nhận biết học viên đang còn thời hạn sử dụng (màu xanh), gần hết thời gian sử dụng (màu vàng), đã không còn thời gian sử dụng (màu đỏ).

phần mềm Gym có thể chấp nhận được lọc theo các trường dữ liệu tùy ý. Ví dụ: Lọc học sinh theo Địa Chỉ, theo giới tính, tên nhóm học sinh… phần mềm gym được cho phép tìm kiếm gần đúng và tìm kiếm đúng khi đặt từ khóa vào trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: "Trần Văn Điền".

==>> Tham khảo :   phần mềm quản lý phòng tập gym

nội dung ứng dụng quản lý phòng Gym bằng Barcode:

* quản lý phòng gym
– thông tin học viên, điểm danh
– thông tin chuyên viên, huấn luận viên
– điều hành và kiểm soát vào ra: thẻ Barcode
– Nghiệp vụ: Thu phí, bảo trì, quên thẻ, mất thẻ, in bill thu tiền
– Chức năng: Thêm, xóa, sửa, sắp xếp, lọc, search

* báo cáo & hoạch toán
– lệch giá theo chuyên viên trực theo thời hạn
– doanh thu theo gói member theo thời gian
– Tổng lệch giá theo thời gian
– Bảng kê học sinh chưa hết hạn, gần hết hạn, đã hết hạn
– Bảng kê lịch sử đăng ký theo thời hạn
– Bảng kê ra vào của học sinh theo thời hạn

* quản lý khối hệ thống
– công dụng phân quyền, đổi mật khẩu, cấp lại mật khẩu cho tất cả những người quản lý phòng gym
– Sao ghi lại dữ liệu khi cần thiết and phục hồi dữ liệu khi thiết yếu
 Với công nghệ mã vạch, mỗi học viên khi đăng ký được cấp một thẻ mã vạch để quản lý, mã vạch này là đơn nhất cho từng học sinh lúc tới phòng tập gym. Khi học sinh đến tập gym bắt buộc phải kiểm tra in tại quầy tiếp tân, thẻ hợp lệ mới đc vào phòng tập. Bằng công nghệ mã vạch, ngoài việc hỗ trợ cho nhà quản lý trong công tác quản lý phòng tập, kiểm soát đc nguồn lợi nhuận, túi tiền thì bằng sự việc sử dụng thẻ mã vạch này còn khiến cho các chủ phòng tập trong công tác quảng cáo rất hiệu quả. Mỗi thẻ học viên ngoài những việc in mã vạch nhận ra thì còn có thể in những thông tin quảng cáo về phòng tập một cách rất dễ dãi. Việc này sẽ khiến giảm giá cả trong công tác quảng cáo and mang đến lệch giá kinh doanh.

Tổng hợp trên mạng