START UP, Doanh nghiệp mới thành lập tháng 1/2018 đã phải nộp thuế môn bài chưa?

START UP, Doanh nghiệp mới thành lập tháng 1/2018 đã phải nộp thuế môn bài chưa?

Kế toán Hồng Trang – Edubelife xin chia sẻ các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ kê khai, nộp lệ phí môn bài của các STRATUP, Doanh nghiệp mới thành lập tháng 1/2018 như sau:

Tham khảo: Thuế giá trị gia tăng

1// Khai lệ phí môn bài

Căn cứ Khoản 1 Điều 5  Nghị định 139/2016/NĐ-CP,

  1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:
  2. a) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
  3. b) Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

 => Như vậy, với DN mới thành lập tháng 1/2018 cần kê khai trước 31/01/2018, trừ trường hợp DN chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. (có mẫu tờ khai theo  đính kèm)

2/ Nộp lệ phí môn bài 

Theo quy định tại khoản 4   Điều 5  Nghị định 139/2016/NĐ-CP,

Xem thêm: Luật thuế thu nhập cá nhân

  1. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

=> Như vậy. tính đến thời điểm này, nếu DN của bạn vẫn chưa nộp lệ phí môn bài, thì DN bị chậm nộp rồi đấy!  Vậy DN cần khẩn trưởng  nộp phí và tính luôn phạt chậm nộp kể từ ngày 01/02 đến ngày thực nộp vào ngân sách với lãi chậm nộp thuế 0,03%/ngày (theo quy định tại Thông tư 130/2016/TT-BTC)

 3/ Lập Giấy nộp lệ phí môn bài được ghi như sau

 

 

Các bạn mới làm kế toán chú ý, khi nộp lệ phí môn bài không dùng Ủy nhiệm chi, cần lập Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư 119/2014/TT-BTC.

Xem thêm: Kế toán tổng hợp thực hành

Edubelife có gửi tặng các bạn

EDUBELIFE kính chúc các START UP, Doanh nghiệp mới thành lập tháng 1/2018 một năm mới thành công, phát triển, thịnh vượng!