Ứng dụng giúp tạo file ảnh động hài hước từ chính gương mặt bạn

Ứng dụng giúp tạo file ảnh động hài hước từ chính gương mặt bạn

Jibjab là áp dụng bé gọn gàng và miễn phí dành trưởng Android lầm iOS, sẽ cho phép thuật người sử dụng chụp lại chân dung mực tàu chính trui hay lựa lọc đơn bắt ảnh sẵn có trên smartphone, sau đấy áp dụng sẽ xử lý bộ phương diện đặt tháp ra những bắt ảnh cồn hí hước.

Download phiên bản dành cho Android miễn phí tại đây hay tại đây(tương hích Android 4.2 tang lên) hay phiên bản dành cho iOS tại đây (tương hích iOS 9.0 tang lên).

Cách thức sử dụng mực tàu Jibjab trên Android và iOS là tương tự rau do cầm bài xích viết lách sẽ chỉ dẫn cạch sử dụng áp dụng trên nền móng Android.

Trong dò trước hết sử dụng, áp dụng sẽ đề nghị người sử dụng đăng tải gia nhập, tại đây bạn có thể sử dụng trương mục Facebook hay Gmail hay Twitter mực tàu trui đặt đăng tải gia nhập. Sau khi đăng tải gia nhập, dấn nút “Get Started” tự trao diện bây giờ ra sau đấy đặt bắt đầu.

Lưu ý: đơn hộp thoại bây giờ ra đề nghị người sử dụng gấp phép thuật đặt Jibjab đặt quyền tróc nã cập và sử dụng ảnh ảnh trên smartphone, tại đây bạn dấn nút “Cho phép thuật”.

Giao diện mực tàu Jibjab là đơn trao diện chụp ảnh đặt cho phép thuật người sử dụng chụp lại ảnh ảnh bộ phương diện mực tàu trui đặt Jibjab có thể tháp ra ảnh ảnh cồn do áp dụng cung gấp. Ngoài ra người sử dụng cũng có thể dấn ra tượng trbằng lòng đằng đằng quả đặt có thể lựa những ảnh ảnh sẵn có trên smartphone đặt tạo thành ảnh cồn.

Khi chụp ảnh, người sử dụng thành ra căn chỉnh đặt bộ phương diện mực tàu trui nằm liền chính giữa sườn ảnh chụp ảnh.

Sau khi chụp hay lựa ảnh ảnh sẵn có trên bòn bị, Jibjab sẽ cho phép thuật người sử dụng căn chỉnh vị trí mực tàu bộ phương diện sau cho phù hợp cùng sườn ảnh. Tại đây bạn có thể lướt tay đặt phóng to hay quay ảnh ảnh, sau cho vị trí mực tàu cặp phương diện và mồm phù hợp cùng vị trí toan sẵn do Jibjab cung gấp.

Sau khi hẵng điều chỉnh phù hợp, dấn ra tượng trbằng lòng màu xanh đặt lưu lại. Sau đấy, Jibjab sẽ đề nghị người sử dụng đặt tên cho bộ phương diện trui lỡ bòn lập đặt Jibjab lưu lại. Các bộ phương diện sẽ đặt lưu trong suốt cơ sở dữ liệu mực tàu Jibjab đặt người sử dụng có thể sử dụng những bộ phương diện nào đặt tháp ra cạc file ảnh cồn hí hước, thay vì nếu chụp lại những ảnh ảnh mới.

Bước tiếp theo, Jibjab sẽ cung gấp cho người sử dụng những ảnh ảnh cồn đặt bạn có thể tháp bộ phương diện mà trui hẵng khai báo cùng áp dụng ra. Các ảnh ảnh cồn nào sẽ đặt cứt ra theo tựng nhúm chủ đề khác rau, bạn có thể dấn ra nút thực đơn đằng góc quả đặt lựa ra chủ đề như Sexy (gợi trưởngm), dance (khiêu vũ)… đặt tháp bộ phương diện bạn ra bắt ảnh cồn cùng chủ đề mà trui bằng lòng ý.

Bạn dấn ra tựng ảnh cồn do áp dụng cung gấp, Jibjab sẽ tự cồn tháp thử bộ phương diện bạn ra đấy đặt xem có phù hợp hay chẳng. Nếu trưởngm thấy phù hợp, bạn có thể dấn ra tượng trbằng lòng nút mũi tên ở góc trên đằng nếu đặt lưu lại trên bòn bị mực tàu trui, hay dấn ra tượng trbằng lòng ở chước đằng đấy đặt san sẻ ảnh ảnh cồn lên số tầng lớp, qua email… hay dấn ra tượng trbằng lòng góc dưới đằng nếu đặt gửi file ảnh cồn nào qua tin nhắn nhe mực tàu Facebook.

Hướng dẫn thêm bộ phương diện mới ra áp dụng Jibjab

Như trên hẵng đề cập, Jibjab sẽ ghi nhận những bộ phương diện mà người sử dụng hẵng chụp lại (hay lấy lại tự đơn ảnh ảnh sẵn có) đặt sử dụng bay sau khi người sử dụng muốn tháp ra cạc file ảnh cồn.

Để khai báo thêm những bộ phương diện cùng áp dụng, bạn dấn ra nút thực đơn ở góc trên đằng quả, lựa “Characters” tự thực đơn bây giờ ra.

Tại đây, bạn có thể sử dụng camera đặt chụp ảnh hay lựa lọc ảnh ảnh sẵn có trên smartphone (như hẵng chỉ dẫn ở trên) đặt khai báo đơn chân dung mới cùng áp dụng. Giờ đây, mỗi một khi tạo đơn file ảnh cồn, Jibjab sẽ cho phép thuật người sử dụng lựa đơn trong suốt cạc bộ phương diện mà người sử dụng hẵng khai báo.

Một vài file ảnh động được tạo ra bởi Jibjab
Một vài ba file ảnh cồn đặt tạo ra vì chưng Jibjab

Phạm Thế Quang Huy

Tag :ảnh cồn hí hước, ảnh cồn, áp dụng miễn phí, thủ thuật, áp dụng tạo ảnh cồn, áp dụng di cồn, trao diện chụp ảnh, áp dụng chụp ảnh, áp dụng chụp ảnh cồn, áp dụng iOS, áp dụng Android